Různé druhy záhonků

V naší zahradě je k dispozici hned několik typů záhonků.

 • vymezený prostor
 • zrytý záhon
 • vyvýšený záhon
 • vysoký záhon

Vymezený prostor

Jedná se o vyznačený prostor 2,5 m x 0,8 m s okolní cestičkou 0,8 m respektive 0,5 m viz. obrázek. Vymezený prostor není nijak upraven – jedná se o vysečenou plochu bez další přípravy.

Rozměry záhonku

 

Zrytý záhon

Rozměrově shodný se všemi ostatními záhony. Plocha je zrytá do hloubky cca 0,3m a připravená k sadbě či osetí.

Vyvýšený záhon

Jedná se o záhon s vyvýšeným okrajem zhotoveným nejčastěji ze dřeva. Celková hloubka zpracované půdy je cca 0,6 m. Jeho skladbu vidíte na obrázku.

Schema vyvýšeného záhonu

Jak probíhá příprava takového záhonu:

 • vyměření záhonu
 • vykopání původní zeminy do hloubkly cca 0,3 m
 • přesetí vykopané zeminy, aby se odstranily větší kameny
 • navození organického materiálu (posečená tráva, posekané roští, dřevěná štěpka apod.)
 • zakrytí mokrým papírem
 • postavení bednění do výšky 0,3 m nad terénem
 • zasypání zeminou
 • zasypání kompostem – cca 500 litrů na jeden náš záhon

Vysoký záhon

Vysoký záhon je asi maximum co můžete dopřát svým rostlinkám. Jeho zbudování je poměrné náročné jak na práci tak materiál. Jeho výška je cca 0,8 m nad terénem a dalšího půl metru pod terénem. V jeho nejspodnější vrstvě jsou uloženy kusy dřeva, trámů, pařezů, zasypané zeminou. V další vrstvě balíky novinového papíru nebo vlnité lepenky a opět zasypané zeminou. Nad nimi drobnější kusy dřeva, štěpka, roští a zásyp. V další vrstvě jemnější organický materiál jako tráva, listí, odrostlá vegetace. V poslední vrstvě je tvořena různě starým a hrubým kompostem.

Schéma vysokého záhonu

 

Vysoký záhon má několik předností. Jednou z nich je ergonomická. Ošetřování takového záhonu je velmi pohodlné, nemusíte se nikam ohýbat ani natahovat. Vše je pohodlně dosažitelné ze vzpřímené polohy – v podstatě jako byste stáli a pracovali u stolu. V záhonu je také obrovské množství organického materiálu, který kromě množství živin je také schopný zadržet značné množství vláhy. A nesmíme zapomenout ani na „samozahřívací“ efekt, který vzniká v důsledku rozkladu organického materiálu. Tím se celý záhon prohřeje což má pozitivní vliv na růst rostlinek.

Vzhledem k náročnosti přípravy takového záhonu je dobré na bočnice použít trvanlivější materiál, ideální je beton. Nebo v případě, že se použije dřevo odizolovat ho od zemní vlhkosti například nopovou fólií. Životnost takového záhonu je cca 20 let a jeho každoroční údržba spočívá v dosypání kompostu v takové míře o kolik celá struktura záhonu během vegetačního období klesne.

Pro pěstební sezónu 2015 s takovými záhony nepočítáme.

 

Napsat komentář